Koronasituasjonen i Bergen: Praksis i utdanningene

HVL jobber med å få avklart situasjonen for nærmere 1800 studenter ved campus Bergen som er i praksis denne uken.

Nedstengingen i Bergen gir utfordringer for Høgskulen på Vestlandet og studenter som er i praksis i flere lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger.

Informerer fortløpende

- Situasjonen er at mange av våre studenter er i praksis, mens andre har fått melding fra  praksisstedet sitt om at de inntil videre ikke skal møte i praksis, sier rektor Gunnar Yttri ved HVL. 

- Ting er fortsatt uavklart, og vi ber alle aktuelle studenter om å holde seg oppdatert om man skal møte fysisk i praksis eller delta i alternative praksisaktiviteter. 

- Vi jobber opp mot myndighetene for å få avklart situasjonen, og forventer en snarlig avklaring.

- Vi ber aktuelle studenter følge med og forholde seg til informasjonen i Canvas og på praksisnettsidene. Her vil vi legge ut fortløpende informasjon når ting er mer avklart.

- Vi har stor forståelse for at dette er krevende og skaper usikkerhet for studenter, ansatte og praksisfeltet.

Venter på tydelig avklaring

Bakgrunnen for at ting er uavklart er at Helsedirektoratet på forespørsel har meddelt Bergen kommune om at de ikke kan ha studenter i praksis.

- Dette var uventet og en annen linje enn tidligere. Vi har tatt dette opp med Kunnskapsdepartementet og vi venter på en tydelig avklaring.

- En ekstra utfordring er at andre kommuner bruker Bergen kommune sin linje som grunnlag for sine beslutninger, forteller Yttri.

Unngå forsinkelser i studiene

Yttri sier at HVL under pandemien har forholdt seg til at praksis i utdanningene kan gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med praksisfeltet, selv om campus er stengt for studenter.
 
- Dette har vært en klar og tydelig linje myndighetene har lagt seg på. Dette var også budskapet nå sist under nedstengingen på Østlandet.

- Praksis er svært viktig å opprettholde for at studenter skal unngå å bli forsinket i studiene sine. I tillegg representerer våre praksisstudenter kompetanse og ressurser som er en merverdi for praksisstedet i en krevende situasjon.

- Myndighetene har hele veien anbefalt at praksis for lærerstudenter gjennomføres også når skolene er på rødt nivå. Lærerstudenter som er i praksis, skal i denne sammenhengen anses som ansatte. Ved eventuell stenging av skoler og barnehager, bør det så langt som mulig, legges til rette for digital praksis. HVL har allerede erfaringer med dette, sier HVL-rektor Gunnar Yttri.

Når det gjelder praksis i Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus fortsetter denne som normalt.

Meir informasjon om koronatiltak ved HVL.