Studentar bekrefta smitta med covid-19 i Førde

HVL har fått stadfesta at åtte studentar i Førde har testa positivt for korona.

Do you prefer to read this article in English?

- Vi har bestemt at undervisinga i Førde i all hovudsak blir digital ut veka. Det blir sendt ut informasjon til studentar og tilsette i dag, fortel rektor Gunnar Yttri.

- Vi er i god kontakt med smittevernstenesta i Sunnfjord kommune og vi har kontakt med studentane som er berørt. Det er smittvernstenesta som har ansvaret for smittesporinga. Vi samarbeider med dei om vidare oppfølging og avklaringar.

Rektor fortel at alle bekrefta smittetilfelle er knytt til aktivitetar utanfor campus.

Studentane som er bekrefta smitta er pålagt isolasjon av smittvernstenesta. Dei personane som smittvernstenesta har definert som nærkontaktar til dei smitta er pålagt karantene.

- Vi må bu oss på at vi kan få fleire nye bekrefta smittetilfelle blant studentane framover. Det skal vi handtere.

Yttri seier at HVL held campus open, og det er trygt å opphalde seg på campus i Førde.

- Men det er viktig at vi alle føl smittvernsreglane.

HVL sine smittevernsreglar  slår tydeleg fast at ingen sjuke studentar eller tilsette skal vere på høgskulen sine campusar. Ein skal heller ikkje vere på campus viss man har symptom på sjukdom, mistanke om at ein kan ha blitt smitta, vore i kontakt med smitta, har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse, bekrefta covid-19 eller vore i nærkontakt med ein som har fått bekrefta covid-19.

- Er du usikker bør du testa deg raskt. Det er ei klar oppmoding til oss alle no, understrekar rektor.

Han fortel at studentar og tilsette vil få nærmare informasjon i Canvas og hos leiarane sine.

Talet på bekrefta smitta studentar inngår i oversikta til Sunnfjord kommune.