To studenter

Masterprogram

Ønsker du faglig fordyping som påbygg til bachelorutdanningen din, tilbyr HVL mastergrader på flere områder, både på heltid og deltid. Du kan óg ta et integrert femårig masterstudium.

Hva er en mastergrad?

En mastergrad er en faglig fordypning etter en bachelorgrad. En master er 120 studiepoeng, og er normalt på to år. Du kan også ta master på deltid, og da vil det ta litt lengre tid. I siste del av utdanningen leverer du en masteroppgave. Da fordyper du deg innenfor et tema og forsker på problemstillinger du synes er interessant. 

Vi har også det som kalles en integrert master. Det vil si at bacheloren og masteren henger sammen i et løp. Integrert master har 300 studiepoeng, og utdanningen tar fem år. Et eksempel på dette er grunnskolelærerutdanningene.

Hvilke master kan du ta?

Hopp til fagområde

 

Helse- og sosialvitenskap

Idrett og folkehelse

Ingeniør- og teknologifag 

Kunstfag

Lærer og barnehagelærer

Integrert masterutdanning

Maritime fag

Naturvitenskap

Samfunnsvitenskap

Økonomi og ledelse

Slik søker du opptak til masterutdanning

Vil du ta en toårig masterutdanning, søker du opptak gjennom Søknadsweb. Vil du ta et integrert femårig masterstudium, som grunnskolelærerutdanningen, søker du studieplass hos Samordna opptak.

Mer om opptak til masterutdanning ved HVL.

Hva kommer etter mastergrad?

Etter du er ferdig med en mastergrad kan du søke deg videre på en Ph.d.-utdanning. Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning for deg som ønsker å kvalifisere deg for vitenskaplig arbeid og forsking på høyt internasjonalt nivå.